નાસાએ મંગળના અવિશ્વસનીય ફોટા શેર કર્યા છે જેમાં લાલ ગ્રહ - મિરર.કો.ક.નું વિલક્ષણ લેન્ડસ્કેપ છે

news-details

nginx વધુ વાંચો